A A A Wersja kontrastowa

Elektromobilność szansą na rozwój nowej gałęzi przemysłu

Szybki rozwój sektora pojazdów z napędem alternatywnym doprowadza do kształtowania się nowej gałęzi gospodarki. Polska ma w niej realne szanse na zajęcie dobrej pozycji. Splot wielu czynników, w tym ogólnoświatowych trendów, stwarza warunki do zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarki, powstawaniu nowych firm i rozwoju tych już istniejących.

Bo w końcu każdy kres ma swój początek

Jest prawie koniec roku, siedzę z daleka od czegokolwiek, prawie na końcu świata, czyli na Kresach. Dokładnie na początku Kresów, bo w końcu każdy kres ma swój początek. I odwrotnie. Paradoksy? Niekoniecznie, a wręcz odwrotnie, to ciągłość, ciągłość trwania, czasu, geografii, ciągłość myśli i historii.

Dorzucam drew do ognia, bo nie ma innego ogrzewania, tylko „niska emisja”. Prąd też ledwo płynie w kablach, to w końcu resztki stepów i lasy, nie zwykłe dać się chłostać nowinkom energetycznych...

Innowacje popytowe czy podażowe?

Mówiłem ostatnio o popytowym podejściu do innowacji. Takim, w którym rozwiązania oferowane przez innowatorów realizują potrzeby „przemysłu”, czy szerzej, odbiorców. Alternatywna ścieżka - podejście podażowe - oferuje rozwiązania z nadzieją, że znajdą odbiorców. Co jest lepsze?

BGK podpisał umowę ze Start-up Nation Central oraz Creators Tel Aviv

Publikacja pierwszego tekstu na nowym blogu o innowacjach zbiegła się ze szczególnym wydarzeniem w sferze działań Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie wpierania rozwoju innowacyjności w Polsce – bank podpisał umowę ze Start-up Nation Central oraz Creators Tel Aviv, umowę otwierającą program długoterminowej współpracy pomiędzy dużymi przedsiębiorstwami i środowiskiem startup’owym Polski i Izraela.