A A A Wersja kontrastowa

Polska bezgotówkowa

Nowe metody płatności z roku na rok zyskują coraz większą przewagę nad tymi dokonywanymi w tradycyjny sposób. Jak wskazują badania wykonane przez instytut IBRIS w 2018 r., aż 19% Polaków w ogóle nie nosi przy sobie gotówki. Polacy szczególnie cenią sobie wygodę, którą zyskują, nie musząc przeliczać reszty. Mogą to robić gdyż nowoczesne produkty płatnicze udostępniane w bankach są akceptowane przez polskie sklepy.

Innowacje w energetyce

Wraz z temperaturą powietrza na zewnątrz rośnie temperatura dyskusji na temat aktualnych kierunków przyszłego rozwoju polskiego sektora elektroenergetycznego. W centrum dyskusji, która m.in. ogniskuje się wokół rządowego dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.”, znajduje się pytanie „w co inwestować”, które w kontekście polityki klimatycznej UE okazuje się szczególnym wyzwaniem w zakresie przyszłych źródeł wytwarzania energii.

Wkrótce każde miasto będzie smart

Zrównoważony rozwój to cel, do którego miasta przyszłości dążą. By tam dotrzeć, potrzebują rozwiązań z kilku dziedzin: efektywności energetycznej, zanieczyszczenia powietrza, gospodarowania zasobami takimi jak woda, zarządzania odpadami, mobilności, ale też opieki zdrowotnej, edukacji czy wydajnego zarządzania miastem. Każdy z tych elementów stanowi wyzwanie, ale też tworzy nowe możliwości dla rozwoju biznesu.

Finansowanie innowacji w MŚP

Bezpieczeństwo, zamożność i komfort życia współzależą od poziomu innowacyjności państwa, na który składa się – między innymi - szereg innowacji wdrażanych w całym kraju przez podmioty publiczne i prywatne. Innowacje to obecnie filar rozwoju rozwiniętych gospodarek. Jednocześnie finansowanie innowacji to karkołomne wyzwanie. Projekty innowacyjne są z definicji ryzykowne, tym samym mają trudności w pozyskaniu finansowania kapitałowego, a tym bardziej dłużnego, ze względu na obostrzenia...

Elektromobilność szansą na rozwój nowej gałęzi przemysłu

Szybki rozwój sektora pojazdów z napędem alternatywnym doprowadza do kształtowania się nowej gałęzi gospodarki. Polska ma w niej realne szanse na zajęcie dobrej pozycji. Splot wielu czynników, w tym ogólnoświatowych trendów, stwarza warunki do zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarki, powstawaniu nowych firm i rozwoju tych już istniejących.

Bo w końcu każdy kres ma swój początek

Jest prawie koniec roku, siedzę z daleka od czegokolwiek, prawie na końcu świata, czyli na Kresach. Dokładnie na początku Kresów, bo w końcu każdy kres ma swój początek. I odwrotnie. Paradoksy? Niekoniecznie, a wręcz odwrotnie, to ciągłość, ciągłość trwania, czasu, geografii, ciągłość myśli i historii.

Dorzucam drew do ognia, bo nie ma innego ogrzewania, tylko „niska emisja”. Prąd też ledwo płynie w kablach, to w końcu resztki stepów i lasy, nie zwykłe dać się chłostać nowinkom energetycznych...

Innowacje popytowe czy podażowe?

Mówiłem ostatnio o popytowym podejściu do innowacji. Takim, w którym rozwiązania oferowane przez innowatorów realizują potrzeby „przemysłu”, czy szerzej, odbiorców. Alternatywna ścieżka - podejście podażowe - oferuje rozwiązania z nadzieją, że znajdą odbiorców. Co jest lepsze?

BGK podpisał umowę ze Start-up Nation Central oraz Creators Tel Aviv

Publikacja pierwszego tekstu na nowym blogu o innowacjach zbiegła się ze szczególnym wydarzeniem w sferze działań Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie wpierania rozwoju innowacyjności w Polsce – bank podpisał umowę ze Start-up Nation Central oraz Creators Tel Aviv, umowę otwierającą program długoterminowej współpracy pomiędzy dużymi przedsiębiorstwami i środowiskiem startup’owym Polski i Izraela.