A A A Wersja kontrastowa

Finansowanie innowacji w MŚP

Bezpieczeństwo, zamożność i komfort życia współzależą od poziomu innowacyjności państwa, na który składa się – między innymi - szereg innowacji wdrażanych w całym kraju przez podmioty publiczne i prywatne. Innowacje to obecnie filar rozwoju rozwiniętych gospodarek. Jednocześnie finansowanie innowacji to karkołomne wyzwanie. Projekty innowacyjne są z definicji ryzykowne, tym samym mają trudności w pozyskaniu finansowania kapitałowego, a tym bardziej dłużnego, ze względu na obostrzenia obowiązującego prawa bankowego. Dlatego innowacyjne projekty wymagają niestandardowego podejścia do ich finansowania.

W tym momencie naszej opowieści czas przedstawić głównego bohatera, „Kredyt na innowacje technologiczne”. W sferze formalnej to poddziałanie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). W sferze praktycznej to nowoczesny (o ile nie hybrydowy) instrument bezzwrotnego wsparcia finansowego (w formie premii technologicznej stanowiącej spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej). Premia technologiczna, w prostym tłumaczeniu oznacza „kredyt”, którego znaczącej części nie trzeba spłacać. Premia technologiczna to maksymalnie 6 mln PLN, co może stanowić od 45 do 70% wartości kosztów kwalifikowanych (w zależności od zakresu projektu, wielkości przedsiębiorstwa zgłaszającego projekt i lokalizacji projektu).

Duża część funduszy dostępnych na rynku wymaga konkurowania małych i średnich firm z gigantami. Walka często nie jest wyrównana, szczególnie gdy wziąć pod uwagę - niekiedy wyśrubowane - kryteria uczestnictwa, wymagające dodatkowych zasobów (przepraszam, dołożenia dodatkowych pieniędzy aby wziąć udział w konkursie). Dlatego na kredyt technologiczny szczególną uwagę powinni zwrócić przedsiębiorcy z sektora MŚP. W przypadku „Kredytu na innowacje technologiczne” fundusze dostępne są wyłącznie dla mikro-, małych- i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie RP. Ten produkt jest dla Was! Tym bardziej, że przyjęto dość szeroki sposób rozumienia innowacji.

Projekty, takie jak wdrożenie wynalazku wagi statyczno-dynamicznej, wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania betonu komórkowego, czy wdrożenie technologii produkcji mebli tapicerowanych z wykorzystaniem krzywoliniowych elementów z fornirowego drewna warstwowego mają wspólny mianownik - wdrażanie innowacji technologicznych i rekomendację do finansowania w ramach „Kredytu na innowacje technologiczne”.

Kredyt przyznawany jest właśnie na wdrożenie innowacji technologicznych, definiowanych jako zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium RP, towarów, procesów lub usług.

Kryteria oceny są bardzo przystępne. Na etapie wniosku o udzielenie kredytu technologicznego składanego do banku komercyjnego projekt i przedsiębiorca są oceniani według standardowych kryteriów (zdolność kredytowa), natomiast na etapie ubiegania się o premię technologiczną kryteria dotyczą wdrażanej innowacji.

Może jeszcze odrobina historii i duże liczby, żeby oddać wagę i skalę produktu. Większość osób zainteresowanych innowacjami na pewno niejednokrotnie zetknęła się z hasłem „Kredyt technologiczny”, w ramach którego dofinansowano ponad 700 inwestycji o łącznej wartości ok. 3,7 mld PLN w całym okresie perspektywy finansowej 2007-2013.

Obecnie dostępny „Kredyt na innowacje technologiczne” jest kontynuacją tej atrakcyjnej formy finansowania rozwoju polskich firm poprzez innowacje (w ramach perspektywy finansowej 2014-2020). W ramach „Kredytu na innowacje technologiczne” pozytywnie oceniono i rekomendowano do finansowania ponad 600 innowacyjnych wdrożeń.

W ramach aktualnego konkursu (X.2018-IV.2019) zakończono ocenę projektów złożonych w trakcie 1 i 2 etapu:

  • Etap 1: spośród 22 projektów spełniających warunki formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej dofinansowanie przyznano 19 projektom (w tym 1 z województwa mazowieckiego),

  • Etap 2: spośród 25 projektów spełniających warunki formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej dofinansowanie przyznano 17 projektom (w tym 2 z województwa mazowieckiego).

Zbliża się koniec perspektywy finansowej 2014-2020. Obecny konkurs może być ostatnim ogłoszonym, zatem warto zawalczyć o jeszcze dostępne fundusze na wdrażanie innowacji. Konkurs kończy się 26 kwietnia 2019 roku. Zainteresowani zapewne poczuli w tym momencie presję czasu…

Po więcej szczegółów, w tym dotyczących dokładnego zakresu kosztów kwalifikowanych czy kryteriów oceny, zapraszamy na stronę Banku Gospodarstwa Krajowego, który pełni w PO IR rolę Instytucji Pośredniczącej dla poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”:

Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie można kierować na adres poczty elektronicznej: fkt@bgk.pl lub telefonicznie pod numerem (22) 522 95 05.

Zapraszamy też do obejrzenia wywiadu z Tomaszem Burczyńskim – Dyrektorem Biura Kredytu Technologicznego w BGK, który wyjaśnia działanie opisywanego produktu.

Komentarze