A A A Wersja kontrastowa

Innowacje w energetyce

Wraz z temperaturą powietrza na zewnątrz rośnie temperatura dyskusji na temat aktualnych kierunków przyszłego rozwoju polskiego sektora elektroenergetycznego. W centrum dyskusji, która m.in. ogniskuje się wokół rządowego dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.”, znajduje się pytanie „w co inwestować”, które w kontekście polityki klimatycznej UE okazuje się szczególnym wyzwaniem w zakresie przyszłych źródeł wytwarzania energii.