A A A Wersja kontrastowa

Elektromobilność szansą na rozwój nowej gałęzi przemysłu

Szybki rozwój sektora pojazdów z napędem alternatywnym doprowadza do kształtowania się nowej gałęzi gospodarki. Polska ma w niej realne szanse na zajęcie dobrej pozycji. Splot wielu czynników, w tym ogólnoświatowych trendów, stwarza warunki do zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarki, powstawaniu nowych firm i rozwoju tych już istniejących.

W 2040 r., jak podaje Bloomberg, ponad połowę sprzedawanych pojazdów będą stanowiły te z napędem elektrycznym, a ich roczna sprzedaż osiągnie około 500 milionów. Mniej optymistyczne szacunki np. te publikowane przez firmę badawczą Wood Mackenzie wskazują, że w 2035 r. będzie to 21 procent sprzedaży globalnej i w sumie wyniesie ok. 350 mln pojazdów elektrycznych. Z kolei Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) wylicza, że w 2040 r. samochody elektryczne będą stanowić 12 procent wszystkich samochodów na świecie.

Mimo że szacunkowe dane pojawiające się na rynku bardzo różnią się między sobą, potencjał wzrostowy rynku elektromobilności jest ogromny. Po pierwsze dlatego, że jak wskazuje Bank Światowy do 2050 r. prawie 70 procent ludności będzie mieszkało w miastach i ten trend nie ominie także Polski. Duża liczba mieszkańców miast doprowadzi do konieczności większego dbania o środowisko, czyli m.in. promowania transportu niskoemisyjnego.
Branża elektromobilności jest w dalszym ciągu na początku swojej drogi, ale właśnie dzięki temu szanse na zaistnienie w tej branży są dla poszczególnych graczy wyrównane. Dzieje się tak dlatego, że koszty wejścia na rynek produkcji samochodów elektrycznych są niższe niż w przypadku rynku pojazdów z napędem spalinowym.

Kierunek przyszłość

Elektromobilność stała się jednym z kilku obszarów strategicznych dla rozwoju Polski ujętym w Strategii Na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W marcu 2017 r. rząd przyjął szczegółowy Plan Rozwoju Elektromobilności, stawiający konkretne cele i wyznaczający kierunki, w których powinno się podążać. Realizacja założonego planu, ma doprowadzić do powstania rynku, na którym obok samochodów spalinowych dużą część będą stanowiły pojazdy elektryczne. Stworzy to cały przemysł, w którym znakomitą część będzie stanowił polski biznes oparty na polskiej myśli naukowej. Takie podejście daje duże szanse na rozwój rodzimego rynku i powstanie wielu nowych miejsc pracy.

Droga do celu

Elektromobilność to nowa dziedzina na globalnym rynku i co za tym idzie wymaga  znacznych inwestycji. Dlatego pojawia się coraz więcej programów wsparcia dla pomysłów związanych z tą ideą.
Polska Agencja Rozwoju Przedsię biorczości (PARP) uruchomiła program dla startupów Elektro ScaleUp. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) prowadzi szeroko zakrojone prace badawczo-rozwojowe związane z napędami alternatywnymi, oraz program bezemisyjnego transportu publicznego. Instytucje te współpracują z firmami, które mogą skorzystać z możliwości, jakie niosą ze sobą pojazdy ekologiczne.
Wynikiem takiego podejścia jest np. program e-Van, który tworzą Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oraz spółki energetyczne: Enea, Energa-Operator, PGE Dystrybucja i Tauron Dystrybucja. Celem jest stworzenie bezemisyjnego, innowacyjnego pojazdu dostawczego. Samochód ma służyć we flotach spółek, w codziennym wykonywaniu zadań. W podobnym celu list intencyjny z NCBR podpisała Poczta Polska. 

Wśród programów wspierających tę gałąź gospodarki jest program E-Bus. Jego celem jest stworzenie elektrycznego autobusu przy jak największym wykorzystaniu polskiego potencjału, a także utworzenie polskiego rynku autobusów elektrycznych. Duże jest także wsparcie dla samorządów, we wprowadzaniu ekologicznego transportu miejskiego. W tym segmencie wyróżnia się firma Ekonenergetyka, która dostarcza infrastrukturę ładowania do autobusów elektrycznych. Rozwiązania tej zielonogórskiej firmy dostarczają energię autobusom w największych miastach Europy.

Także rozwój infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych nabiera tempa. Praktycznie wszystkie firmy energetyczne w Polsce, firmy paliwowe oraz kilka innych podmiotów sukcesywnie uruchamiają swoje stacje ładowania. Dzięki stacjom Lotosu możemy już nie tylko próbować poruszać się w mieście, ale przejechać z Gdańska do Warszawy, korzystając z tzw. “Niebieskiego Szlaku”.

Elektromobilność to rynek, który jest dopiero na początku swojej drogi. W Polsce daje bardzo dużą szansą na rozwój wielu podmiotom - od startupów do dużych firm, które mogą wykorzystać nową technologię w swojej działalności operacyjnej, a także generować przychody z nowych źródeł. Możliwości płynące z powstawania tego rynku są prawie nieograniczona. Dlatego warto i trzeba na nim być.

Komentarze