A A A Wersja kontrastowa

BGK podpisał umowę ze Start-up Nation Central oraz Creators Tel Aviv

Publikacja pierwszego tekstu na nowym blogu o innowacjach zbiegła się ze szczególnym wydarzeniem w sferze działań Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie wpierania rozwoju innowacyjności w Polsce – bank podpisał umowę ze Start-up Nation Central oraz Creators Tel Aviv, umowę otwierającą program długoterminowej współpracy pomiędzy dużymi przedsiębiorstwami i środowiskiem startup’owym Polski i Izraela.

Nasz wspólny projekt wpisuje się we wcześniejsze działania Instytucji Rozwoju, rozwijających popytowy model rozwoju innowacji, a więc innowacji odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw. Przykładami takich działań są projekty realizowane z sukcesem przez ARP (ARP Innovation Pitch) oraz PARP (Scaleup, w ramach rządowego programu Start In Poland). Czynnikiem, który odróżnia program wspierany przez Bank Gospodarstwa Krajowego jest zaproszenie do współpracy środowiska międzynarodowego - w tym przypadku sięgamy do doświadczeń izraelskiej sceny innowacyjnej.

Dlaczego Izrael? To jedna z najbardziej innowacyjnych gospodarek świata oraz jedna z najbardziej aktywnych społeczności innowatorów i startupów. Dlaczego współpraca? Wierzymy, że polska gospodarka może i powinna sięgać do najlepszych praktyk i korzystać z doświadczeń tych krajów, które skutecznie wdrażają innowacje, rozumiane jako napęd dla konkurencyjności gospodarki.

Dodajmy, że współpracę w tym projekcie rozumiemy szeroko, zaczynając od wspólnej pracy nad wyzwaniami w obszarach działalności przedsiębiorstw włączających się w program, aż do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań wśród polskich i izraelskich startupów. Ale to zaledwie pierwsza, operacyjna warstwa bieżącej współpracy w programie. Równie istotna jest współpraca, jaką mamy nadzieję uruchomić w kwestii przenoszenia na grunt polski doświadczeń międzynarodowych, stymulowania rozwoju kultury innowacyjności otwartej na sięganie po najlepsze rozwiązania, tak w korporacjach jak i na scenie innowacyjnej. Współpraca, która leży u podstaw otwartych innowacji.

Można zapytać dlaczego Bank zajmuje się innowacjami?

BGK to szczególny bank – to polski bank rozwoju, finansujący przedsięwzięcia wspierające polskie przedsiębiorstwa i działania podnoszące ich konkurencyjność na scenie międzynarodowej. Takim działaniem jest wdrażanie innowacji, często wymagających skali finansowania wykraczającej poza zakres bieżących możliwości przedsiębiorstwa.

Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego już dziś zawiera produkty dedykowane dla firm wdrażających innowacje, by wspomnieć najbardziej popularne – kredyt technologiczny oraz produkty gwarancyjne. Ale to dopiero początek, bowiem bank wychodzi naprzeciw specyficznym potrzebom innowacyjnych przedsiębiorstw, oferując finansowanie strukturyzowane szyte na miarę. Na miarę potrzeb, możliwości i aspiracji nowoczesnej gospodarki.

Można więc powiedzieć, że bank rozwoju nie ma innego wyjścia – wspieranie innowacyjności jest jednym z kluczowych trendów rozwoju gospodarek świata. Mówi o tym nie tylko przegląd systemów wsparcia oferowanych przez banki rozwoju na świecie, czy śledzenie trendów finansowania innowacji. Sięgając najbliżej, kurs na wspieranie innowacyjności to jedna z kluczowych tez Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Sięgając dalej, to trend światowy, którego dowodem są zmiany w rankingach globalnych firm o największej kapitalizacji – dziś coraz częściej na szczytach list znajdujemy firmy działające w sferze nowoczesnych technologii, coraz rzadziej tradycyjne firmy bazujące na eksploatacji surowców, liderzy poprzedniej dekady.

Świat zmienia się dzięki innowacjom – to truizm, ale prawdziwy od wieków. Współcześnie bank rozwoju staje w awangardzie takich zmian, także BGK, polski bank rozwoju.

Kolejne pytanie może brzmieć – innowacje, dobrze, ale jakie?

Będziemy wracać do tego pytania nie raz w ramach bloga oddanego dziś Państwa lekturze. Starając się przybliżać modele innowacyjności rozwiniętych gospodarek, zastanawiając się nad ich zaletami i wadami. Dziś skoncentrujemy się – tylko i aż – na jednym aspekcie.

Z punktu widzenia banku, a więc instytucji działającej ściśle w ramach prawa bankowego, kluczowe znaczenie ma stadium rozwoju innowacji (np. mierzone przez TRL – technology readiness level), jej potencjał do wdrożenia oraz generowana pozytywnych przepływów pieniężnych w fazie eksploatacji (np. po wdrożeniu produkcji w wyniku modernizacji linii technologicznych itp.). Oznacza to, że nie każda innowacja może być finansowana przez instrumenty dłużne, lub, nie każdy podmiot wdrażający innowacje będzie w stanie spełnić wymogi tzw. „bankowalności” projektu innowacyjnego, a więc, przede wszystkim, możliwości ustanowienia zabezpieczeń oraz zapewnienia źródeł spłaty dla obsługi finansowania dłużnego.

Czy to źle? Nie, bowiem finansowanie dłużne jest jednym z instrumentów finansowania innowacji, przeznaczonym właśnie dla tych projektów o wysokim potencjale wdrożenia. To przestrzeń finansowania uzupełniająca szeroki portfel instrumentów wsparcia, oferowanych między innymi przez polskie Instytucje Rozwoju, szczególnie w postaci instrumentów kapitałowych dostępnych w ofercie PFR Ventures.

Dlatego, przygotowując się do podejmowania innowacyjnych projektów i ich wdrożeń ogromne znaczenie ma rozpoznanie dostępnych instrumentów wsparcia, właściwych dla danego podmiotu podejmującego projekt i opracowanie adekwatnej strategii i struktury finansowania.

Program współpracy polsko – izraelskiej w zakresie innowacji, przywołany na wstępie, ma właśnie taki potencjał. Dzięki zaangażowaniu wiodących przedsiębiorstw, liderów branży oraz selekcji i akceleracji najbardziej wartościowych rozwiązań innowacyjnych znakomicie zwiększa się szansa na skuteczne wdrożenia oraz dodatni cash flow z inwestycji. Mamy nadzieję, że taka formuła stymulowania innowacji popytowych, „od przemysłu do pomysłu”, może stać się kołem zamachowym dla kolejnych projektów i następnych wdrożeń innowacyjnych rozwiązań.

Jakich? O tym w następnym odcinku, cdn.

Komentarze