A A A Wersja kontrastowa

Mariusz Lipski

Dyrektor Biura Analiz Kredytowych w Departamencie Dużych Przedsiębiorstw w BGK.

Moje doświadczenie zawodowe to kilkanaście lat pracy w bankowości korporacyjnej w największych bankach w Polsce w obszarze analizy finansowej, oceny ryzyka oraz oceny projektów inwestycyjnych. Uczestniczyłem w licznych procesach organizacji finansowania bankowego dla największych przedsiębiorstw w Polsce oraz brałem udział w postępowaniach restrukturyzacyjnych podmiotów o istotnym znaczeniu gospodarczym. Swoje horyzonty poszerzam również pracując w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji SGH, gdzie jestem zatrudniony na stanowisku Adiunkta. W zakresie naukowym moje zainteresowania skupiają się na finansach przedsiębiorstwa, rynkach finansowych, ocenie projektów inwestycyjnych oraz zarządzaniu ryzykiem.