A A A Wersja kontrastowa

Adam Kostrzewa

Szef sektora TMT  (Technologie, Media, Telekomunikacja) i Innowacji w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Moje doświadczenia to ponad 20 lat pracy z przedsiębiorcami i przemysłem oraz dobre 10 lat współpracy ze środowiskami naukowymi. Wierzę, że warto przybliżać wzajemne punkty widzenia. Chcę rozmawiać o zagadnieniach innowacyjności, widzianych z perspektywy przedsiębiorcy, z punktu widzenia biznesu i użytecznych dla biznesu, z którym współpracuję. W tym takiego, który angażuje naukę i naukowców, dając realną komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych. Parząc też szerzej, także innowacyjności rozumianej jako napęd konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, a więc z perspektywy misji polskiego banku rozwoju – Banku Gospodarstwa Krajowego.