A A A Wersja kontrastowa

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
NIP: 525-00-12-372
REGON: 000017319
Kod SWIFT: GOSKPLPW

Numery telefonów
Infolinia: 801 598 888, +48 22 599 8888
Recepcja Centrali Banku: +48 22 596 59 99
Faks: +48 22 627 03 78

Kontakt email: bgk@bgk.pl